home Bez kategorii Terapia schematów Young’a

Terapia schematów Young’a

Terapia schematów to terapia psychoterapeutyczna wywodząca się od terapii poznawczo-behawioralnej, której autorem jest psycholog Jeffrey E. Young.

Założenia terapii schematów

Young połączył w swoim podejściu elementy terapii poznawczo-behawioralnej z założeniami terapii Gestalt oraz perspektywy psychodynamicznej. Psycholog oparł się na przekonaniu, że powodem wielu problemów natury psychologicznej jest niezaspokojenie kilku podstawowych potrzeb już w okresie dzieciństwa. Do tych potrzeb należą między innymi potrzeby emocjonalne, potrzeba przywiązania do innych, potrzeba wyrażania swoich opinii itd. Skutkiem tych braków jest wykształcenie nieadaptacyjnych schematów zachowań, które są powielane w życiu przez pacjenta.

Czym są schematy


Listę schematów zidentyfikowanych przez psychologa dzieli się na pięć grup:
• rozłączenie i odrzucenie
• osłabione autonomia i dokonania
• osłabione granice
• nakierowanie na innych
• nadmierna czujność i zahamowanie.
Spośród tych ogólnych obszarów psychiatra wyróżnił 18 typów schematycznych zachowań. Przykładami takich postaw są między innymi podporządkowanie się, roszczeniowość, bezwzględna surowość, poszukiwanie samoakceptacji i uznania czy popadanie w skrajny pesymizm albo optymizm. Young dokładnie opisał te schematy w jednej ze swoich najważniejszych publikacji zatytułowanej „Terapia schematów. Przewodnik praktyka”. Więcej informacji na https://www.psychiatra-sochaczew.pl/.

Na czym polega terapia?


Klinika psychiatryczna jest miejscem, w którym może odbywać się terapia. Pierwszym etapem terapii schematów jest rozpoznanie schematów wykształconych przez pacjenta i spojrzenie przez ich pryzmat na jego aktualne życiowe problemy. W trakcie terapii ważną rolę odgrywają emocje, które na bieżąco są monitorowane oraz walidowane przez psychologa. W drugim etapie terapii następuje zmiana dotycząca myślenia schematycznego oraz radzenia sobie z emocjami. Na końcu pacjent wykształca nowe, zdrowe schematy radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi emocjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *