Terapia schematów Young’a

Terapia schematów to terapia psychoterapeutyczna wywodząca się od terapii poznawczo-behawioralnej, której autorem jest psycholog Jeffrey E. Young. Założenia terapii schematów Young połączył w swoim podejściu elementy terapii poznawczo-behawioralnej z założeniami terapii Gestalt oraz perspektywy psychodynamicznej. Psycholog oparł się na przekonaniu, że powodem wielu problemów natury psychologicznej jest niezaspokojenie kilku podstawowych potrzeb już w okresie dzieciństwa. …