home Inne System zarządzania produkcją dla nowoczesnego biznesu

System zarządzania produkcją dla nowoczesnego biznesu

Bardzo ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej opartej na produkcji i wytwarzaniu dóbr lub części dla towarów wprowadzanych do obiegu – jest właściwe przełożenie tego, co dzieje się w halach produkcyjnych i magazynach na ostateczną ofertę handlową czy obsługę biznesową. Systemy MES odpowiadają właśnie za to, aby wizualizować w czasie rzeczywistym i raportować wyniki na poszczególnych stanowiskach czy całych liniach produkcyjnych, przekładając je na język biznesowy czy konkretne etapy logistyki życia danego produktu.

Jakie są kluczowe funkcje oferowane przez systemy MES?

Systemy zarządzania produkcją, czyli w skrócie systemy MES (z ang. manufacturing execution system) jest rozszerzeniem lub składową systemu DCS, czyli systemów rozproszonej kontroli nad produkcją i nastawione są przede wszystkim na zbieranie i przekazywanie danych ułatwiających realizowanie oraz planowanie dalszych etapów biznesowych lub logistycznych firmy. Mowa o takich szalenie przydatnych funkcjach i możliwościach jak chociażby:

  • raportowanie bieżących przestojów, awarii oraz możliwość planowania przestojów zgodnych z harmonogramem pracy poszczególnych elementów i układów produkcji;
  • wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym w toku produkcji i śledzenie rzeczywistego czasu wykonywania zadania;
  • pomiar wydajności pracy stanowiska pracy – zarówno maszyny jak i ludzkiego operatora;
  • rejestrowanie i raportowanie przyczyn przestoju i przerw w produkcji;
  • prognozowanie czasu realizacji danego zlecenia oraz planowanie kolejnych faz produkcji z uwzględnieniem harmonogramu cyfrowego;
  • bieżące aktualizowanie stanów magazynowych i raportowanie o gotowości do przejścia produktu na kolejny etap logistyki czy transportu;
  • informowanie o elementach nie spełniających normy oraz automatyczne odrzucenie produktów wyprodukowanych z błędem lub wadą;
  • możliwość programowania nowych funkcji, modernizowania układów i aktualizowania oprogramowania – w celu rozbudowy przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo w automatycznym procesie produkcji

Dzięki rozproszonym sterownikom i miernikom, w pełni zautomatyzowane systemy nadzoru produkcji wysyłają dane pobrane ze stanowisk lub od pracowników do dedykowanych serwerów, które w kluczowy sposób usprawniają zarządzanie danym przedsiębiorstwem. Mądrze zaprojektowane i wdrożone poprawnie systemy MES pozwalają menadżerom lub właścicielom firmy planować z dużym wyprzedzeniem proces logistyczny i harmonogram przyszłej produkcji. Dzięki temu kontrola nad wydajnością maszyn i ludzi jest większa, a więc bezpieczeństwo znacząco wzrasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *